Uvjeti prodaje i naplate ulaznica za javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni

Kupovina i plaćanje ulaznica putem internetske trgovine JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI (dalje u tekstu: Internetska stranica) moguća je samo za Nacionalni park Brijuni (dalje u tekstu: Park) s kojima je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem Internetske stranice.
Uz ove Uvjete prodaje ulaznica za Park putem Internetske stranice se također primjenjuju i pravila privatnosti JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI.

Vrste ulaznica

Putem Internetske stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica važećim cjenicima koji su određeni od strane Parka.
Korisnik prilikom kupovine ulaznica na Internetskoj stranici odabire vrste i količine ulaznica koje želi kupiti.
Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice Parka, a razdoblje korištenja ulaznice određeno je samom vrstom kupljene ulaznice (sezonska, predsezonska, izvansezonska, itd.).

Izdavanje računa

Uvođenjem zakona o fiskalizaciji ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.
Račun i ulaznice bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.
Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internetske stranice (Print@home ulaznica).
Svaka Print@home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.
Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.
Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska u Park. Iznimno, u slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.
Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć.
Prilikom dolaska u Park Korisnik je dužan očitati Print@home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaza u Park ili predočiti ulaznicu djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.
Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!
Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaza ili predoči istu djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.
Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem Internetske stranice.
Park i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.
U slučaju prenošenja Print@home ulaznice s Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti prenose se i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice. Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.
Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internetske stranice Parka.

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Internetske stranice obvezujuće su i konačne, te se iste ne mogu otkazati, izmijeniti ili nadoplatiti za drugu vrstu ulaznica.
Svaka Print@home ulaznica kupljena putem Internetske stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa.
Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava.

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s Internetskom stranicom JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI mogu se slati na e-mail: izleti@np-brijuni.hr
Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica mogu se dobiti direktno u Izletničkoj agenciji Parka i/ili na službenim internetskim stranicama Parka.

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom Internetske stranice za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se:
slati u pisanom obliku poštom na adresu: Brionska 10, 52212 Fažana, Hrvatska (Croatia)
prijaviti telefonski na: +385 52 525 882 ili +385 52 525 883
slati na e-mail: izleti@np-brijuni.hr